Emlékbeszédek (2. kötet) by Pál Gyulai

Read now or download (free!)

Choose how to read this book Url Size
Read online (web) https://www.gutenberg.org/ebooks/67579.html.images 639 kB
EPUB3 (E-readers incl. Send-to-Kindle) https://www.gutenberg.org/ebooks/67579.epub3.images 315 kB
EPUB (no images, older E-readers) https://www.gutenberg.org/ebooks/67579.epub.noimages 318 kB
Kindle https://www.gutenberg.org/ebooks/67579.kf8.images 548 kB
older Kindles https://www.gutenberg.org/ebooks/67579.kindle.images 502 kB
Plain Text UTF-8 https://www.gutenberg.org/ebooks/67579.txt.utf-8 586 kB
Download HTML (zip) https://www.gutenberg.org/cache/epub/67579/pg67579-h.zip 284 kB
There may be more files related to this item.

About this eBook

Author Gyulai, Pál, 1826-1909
Title Emlékbeszédek (2. kötet)
Original Publication Hungary: Franklin,1914.
Contents Mészáros Lázár -- Kossuth Deák halálakor -- A Vasárnapi Ujság XXV. évfordulóján -- Lukács Móricz -- Arany László -- Irodalmi beszédek: I. A költészet s az irodalmi műveltség. II. Kisfaludy Károly halála félszázados évfordulóján. III. A nemzeti nyelv és Müller Miksa. IV. A fordításokról. V. A költészet lényegéről. VI. Irodalmunk befolyása nemzeti fejlődésünkre. VII. Művészet és erkölcs. VIII. Kisfaludy Károly. IX. A magyar szinészetről. X. A magyar szónoklatról. XI. A nyelvtisztaságról. XII. A történelmi elemről a költészetben. XIII. Hírlapjainkról. XIV. Költői és szépprózai nyelvünk. XV. A tárczaelbeszélésekről -- Kisebb beszédek irodalmi ünnepélyeken: I. A Vitkovics-ünnepély lakomáján. II. Toldi szerelme bemutatása a Kisfaludy-Társaságban. III. Toldy Ferencz síremlékének felavató ünnepélyén. IV. A Garay-ünnepélyen. V. A Bessenyei-ünnepélyen. VI. Jovanovics János ünnepélyén. VII. Katona József szobra előtt. VIII. Tóth Lőrincz ünnepélyén. IX. Az ezredév ünnepélyén. X. A Bajza-ünnepélyen. XI. A Pálffy Albert-ünnepélyen. XII. Az Arany-emlékszoba megnyitásán -- Rövid gyászbeszédek: I. Arany János ravatalánál. II. Greguss Ágost. III. Mailáth György. IV. Tárkányi Béla. V. Ipolyi Arnold. VI. Henszlmann Imre -- VII. Csiky Gergely. VIII. Hunfalvy Pál ravatalánál. IX. Szabó István. X. Kossuth Lajos. XI. Gróf Szécsen Antal. XII. Degré Alajos. XIII. Pulszky Ferencz. XIV. Sayous Ede. XV. Abonyi Lajos és Zichy Antal. XVI. Arany László ravatalánál. XVII. Erzsébet királyné. XVIII. Horváth Boldizsár. XIX. Bartalus István.
Credits Albert László from page images generously made available by the Internet Archive
Language Hungarian
LoC Class PH: Language and Literatures: Finno-Ugrian and Basque languages and literatures
Subject Speeches, addresses, etc., Hungarian
Category Text
EBook-No. 67579
Release Date
Copyright Status Public domain in the USA.
Downloads 33 downloads in the last 30 days.
Project Gutenberg eBooks are always free!