The Project Gutenberg EBook of De Pronunciatione Graecae & Latinae Linguae, by 
John Caius

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org


Title: De Pronunciatione Graecae & Latinae Linguae
    De Pronuntiatione Graecae et Latinae Linguae

Author: John Caius

Editor: E. S. Roberts

Release Date: September 11, 2008 [EBook #26570]

Language: Latin

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DE PRONUNCIATIONE GRAECAE ***
Produced by Louise Hope

This text uses UTF-8 (unicode) file encoding, including a few words of accented Greek:

λοιμός, λιμός

If any of these characters do not display properly, or if the apostrophes and quotation marks in this paragraph appear as garbage, you may have an incompatible browser or unavailable fonts. First, make sure that your browser’s “character set” or “file encoding” is set to Unicode (UTF-8). You may also need to change the default font. Transliteration of all Greek is provided by mouse-hover popups.


The text is taken from the 1912 Cambridge edition of Caius’s Complete Works. The editor’s general introduction says:

In this volume no attempt has been made to produce a facsimile reprint. Even if such a design had been entertained, the great variety of form in which the original editions were issued would have made it impossible to carry out the re-issue with any uniformity. Obvious misprints have been corrected, but where a difference in spelling in the same work or on the same page—e.g. baccalarius, baccalaureus—is clearly due to the varying practice of the writer and not to the printer, the words have been left as they stood in the original. On the other hand the accents in the very numerous Greek quotations have been corrected.

Numbers in the right margin mark the pagination of this 1912 edition. Numbers in parentheses—here shown in the left margin—were printed in the gutter; they probably represent pages or leaves in the 1574 original. The illustration is taken from the same volume, though not the present text.

IOANNIS CAII

ANGLI,

DE

Pronunciatione Græcæ & Latinæ
linguæ cum scriptione nova li-
bellus.

Caius in profile

IOANNIS CAII

ANGLI,

DE

Pronunciatione Græcæ & Latinæ
linguæ, &c.

Lege lector & iudica. Scripturus de noua Græcæ & Latinæ linguæ pronunciatione (3) & scriptione noua, spero me sine offensione cuiusquam id facturum. Libera enim regio hæc semper fuit, & liberos in ea oportet esse homines. Nequè enim quæ soluto animo familiariter scribi consuerunt, temporibus istis excluduntur: etsi plena grauitatis omnia sunt. Non enim ad graues aut exercitatos, sed leues & inexercitatos scribo: & eos ratione & usu doceo, quos nec usus nec longa vita instituit. Cum essem in Italia graues viros grauiter & cum decoro pronunciantes audiebam. Cum in Britanniam veneram, nouos viros, nouo quodam pronunciationis genere omnia personare offendebam. Hîc itaquè sic cogitabam apud me. Cum nec Romæ, nec in uniuersa Italia, imò verò cum nequè in Germania, Gallia, neque Belgia, nec alibi gentium, quàm in nostra Britannia ullum unquam verbum de pronunciatione illa noua, ullauè mentio aut significatio tum fuit, nouam pronunciationem alibi in usu non fuisse quàm in Britannia certò scire licet. Nequè ea tamen uniuersa, sed certo quodam loco, in quo per ea tempora oratores noui imperabant. Sic tamen hæc refero, ut eos propter literas aliasque virtutes 4 vehementer amem & suspiciam: propter hæc verò laudem minimè. Cuius rei alioqui certè me cepisset admiratio, cum & Plautus scribat in Casina, vetera nouis esse meliora, ideoque sapientiores esse qui utuntur vino veteri, quàm qui nouo: qui veteres spectent fabulas, quàm qui nouas: qui vetera opera atquè verba, quàm qui noua: qui usitata, quam qui insueta: (4) qui veteres comœdias, quàm qui nouas: qui veteri denique nummo, quàm nuper nato. Thus quoque vetus nouo odoratius esse, prouerbio celebratur, usque adeò ut idem, rem malam, sed notam & usitatam, optimam esse dicat in Trinummo. Nam quæ noua sunt, etsi optima, tamen propter insolentiam videntur pessima, & fieri potest ut usu experiaris talia cum periculo, cum declinare non sit futurum integrum. Etenim sæpè viatorem noua non vetus orbita fallit. Quare vetustatem suo loco conseruandam, nouitates, etsi spem meliorum afferant, repudiandas esse Plautus consulit: nec nouitates nos magis ad inquirendas causas excitare, quàm magnitudines rerum debere: eosque errores quos rerum nouitates attulerunt, naturæ ratione depellere oportere M. Tullius existimat. Sed nostrorum hominum est, semper nouum cribrum, nouo paxillo primos suspendere, et nouas inducere sectas nouis paradoxis. Quod tamen, ut non reprehenderim ingenij exercendi causa in tenebris, ita non laudem certè usus causa in luce: quòd præter consuetudinem patriæ, præsentis temporis atque hominum sunt. In rebus ciuilibus dico. Nam aliò non pertinebit oratio mea. Curo enim ut mea omnia nullam habeant publicam offensionem, sed communem omnibus utilitatem. Quod si gaudeas excogitasse quod prosit, certè hic non est gaudendum tibi, obest enim magis quàm prodest, ut mox ostendam. Sed omnes obstrepunt. Quid solus ergo contendis? Si irrident quid pergis delirare? Quid solus sapis? Sed author es eius rei. O gloriosam rem, inuentorem esse inanium rerum? tranquillitatis literariæ perturbatorem esse? quem nec Galli, nec Itali, nec ipsi Græci commendant: nec alius quisquam præter imperitum rerum iuuenem aut temerarium adolescentem, cui istam persuasionem in principio per fraudem instillaueris alioqui non probaturo, imponens imperitæ turbæ (5) 5 adolescentum, cui vix literæ sunt, & multò minus iudicium. De qua re tamen multum forsan gloriaberis tanquam in re prudenter gesta. Iam verò si magna res non sit utro modo pronuncies, cur interturbas omnia? cur non intermittis quod leue est, potius quàm castigari grauiter? Si sonus (res inanis) huius aut illius literæ mulctam indictam habet grandem, cur non inanitatem potius contemnis, quàm in mulctam incidas? Leuissimis rebus grauissimas indicere pœnas æquum est, non propter magnitudinem rei quæ leuis est, sed propter violatum in repub. ordinem receptum iam & confirmatum, propter contemptum, propter nouitatis exemplum, & propter temerarium in ea ausum. Nequè hic tanta pretia subesse cernimus, quamobrem tantas difficultates lubenter subiremus, etsi in alijs difficilia quæ pulchra. Licèt enim optima quæque & inuentu & conseruatu difficilia obseruentur, non tamen quæ non facilè inueniuntur & conseruantur statim optima reputantur, in quo genere ista tua est (si dijs placet) pronunciatio. Sed antiquitatem obijcis. Antiquata esse fatebor certè, antiqua videri non fatebor. Nam Aulus Gellius author grauis, antiquata & desita omnia, à multis sæculis in usum reuocata etsi vetusta sunt, videri tamen noua sapienter censuit. Etsi antiqua videantur, per hominum errorem id quidem contigit, ignorantium cuiusquam rei proprietatem. Sallustius præsentium rerum retinentissimus semper consuetudini cessit. Ælius Gallus atque Cicero noua perpetuò fugiebant, adeò ut nouissimus & nouissimè haud libenter usi sunt. Gellius reprehendit eos qui obsoleta in usum reuocant. Phauorinus Philosophus nouitatis hostis, adolescentem inusitatorum studiosum, acriter corripuit, dicens: Curius & Fabritius (6) dilucidè cum suis fabulati sunt, neque Auruncorum, Sicanorum aut Pelasgorum (qui primi Italiam incoluisse leguntur) sed ætatis suæ verbis locuti sunt: tu verò perindè quasi cum matre Euandri nunc loquaris verbis iam olim desitis uteris. Quod si intelligi non vis quæ loqueris, non hoc abundè consequeris tacens? quasi satius esset non loqui quàm non intelligi. Demonax quoque philosophus idem faciebat. Quum enim à quopiam quæsiuisset aliquid, atque 6 ille verbis obsoletis atquè priscis responderet. Ego (inquit) amice te nunc percontor: at tu perinde respondes quasi regnaret Agamemnon. Sorbona etiam (quam Robertus Sorbona, non Caroli imperatoris frater Theologis Lutetiæ instituerat) aliquot Raimundi Lullij opera reiecit, quòd vetustis vocabulis iamdiu receptis & usitatis reiectis, noua infulserit. Crassus Sulpitium arguebat, quòd tollendo .i. literam de diphthongo ei, non antiques oratores, sed rusticos messores videretur imitari, ut est apud M. Tullium 3. de oratore. Catullus Arcij hinsidias atque chommoda deridebat: quid facturus si Quinctilianos atquè Quinctios, ut nunc loquuntur atque scribunt, Chicherones atque Quinctos, Kikerones & Kicherones, pecuniam & peguniam, coilum chœlum & cœlum, cernos & chernos, discipulos & dischipulos iam audiret: quibus multi hodiè utuntur loquendo & scribendo, sermonis atque scriptionis vitia imitati, non virtutes consecuti. Ad hæc Lacedæmonij quòd simplicia atque consueta placuerunt, Terpandrum præstantissimum Citharædum mulctasse dicuntur, quòd unam solam chordam præter necessitatem intendisset. Ad extremum Romani, rhetores Latinos & philosophos edicto urbe Roma pepulerunt, quòd nouum genus disciplinæ instituerunt. Noua enim Romanis, viris certè in omni re sapientibus quæ præter consuetudinem & morem maiorum (7) suorum illata sunt, neque placuerunt, neque recta videbantur. Eam ob rem M. Cicero in oratione contra Catelinam refert, Seruilium Halam, Sp. Melium nouis rebus studentem sua manu occidisse. Nihil enim periculosius in usu vitæ esse rebantur, quàm veteribus relictis ad noua deuolare. Nam inconstantia magnam ipsa in se leuitatem habet, subitaque consuetudinis, & usus commutatio, plena maximarum rerum Cic. de offensione est. Cic. de senect. Quamobrem sapienter M. Cato, qui Appium senect. cæcum laudat, quòd vigebat in eius domo patrius mos & disciplina. Sapienter veteres, qui legibus antiquis, opsonijs verò recentibus utendum censuerunt. Sapienter & Iurisconsulti, qui nihil temerè innouandum nisi euidens ratio postulauerit, præcipiunt. Hinc factum existimem, ut scholæ iuris nostri publici nullo modo adduci possunt, ut relinquant 7 suum octabis: nec scholæ quædam Academicæ ut deficiant à suis sotulis, cum artium magisterio initiandi sunt: aut ocreis, cum SS. Theologiæ Doctoratus gradu insigniendi sunt: aut ouis vario modo præparatis cum in determinationibus Bacchalaurei nouitij, seniores sui gradus conuiuijs excipiant: nec in disputationibus, sedentibus disputatoribus, ut auditores humi non procumbant, fusi per densum substratum iuncum: nec ut caputium patientiamque quam vocant stamineam (peculiare gestamen collegis Hispanorum Collegij apud Bononienses) deponant Hispani Bononiensis Academiæ. Quos omnes laudo equidem, quod leuibus momentis non impellantur huc atque illuc inconstanter, nec a veteri sua consuetudine auellantur desciscantque facilè: ut nonnullæ solent Academiæ in quibus leuitas iuuenilis magna paruis, quadrata rotundis, & formas formis mutat imprudenter admodum, nullo seruato ordine, nulla (8) consuetudine aut grauitate. Certè mihi videntur illi planè cuculi atque oues, qui eos, qui ut homines pronunciare iamdiu usi sunt, abolitis cuculorum atque ouium vocibus, eodem reuocare velint, atque ex obscuris ænigmatibus & antiquis cum difficultate discere studeant, quæ viua vox, certus præsensque usus cum facilitate clarè possunt docere. Synesius Cyrenensis in laudatione Caluicij, & Lacedæmonij in legibus, grauiora suadent in eos qui præter consuetudinem patriæ aliquid intulerunt: puta cicutam, & suspendium. Etenim Synesius eos qui præter consuetudinem patriæ aliquid innouarant cicuta dignos existimat, quod rudes & indocti absurdarum opinionum fautores esse consuerunt, existimans cum prouerbio: Superiorum temporum omnia meliora, quòd & usu confirmata sunt, & pace tranquilla, cuius & vox dulcis et res ipsa salutaris est. Lacedæmonij verò usque adeò formidabant rerum nouitates, atque etiam ad earum recordationem tantopere inhorrescebant, ut lege lata sanciuerint, ne quis innouare quicquam auderet, qui chorda è collo suspensa prius non prodiret, ut si de nouitate consilium parum placeret, audaciæ suæ pœnas daret. Etenim euentus varios res noua semper habet, ut Cornelius Gallus scribit, & magna ex parte periculosos: sic ut siue vi imperare 8 velis hanc pronunciationem nouam, siue stultitiæ blandimentis iuuentuti instillare, importunum hac ætate facis, mouere quæ stabilita sunt, cum præsertim omnium rerum mutationes cædem, fugam, aliaque hostilia (ut Sallustius ait) portendant. In bello Iugurth. fol. 35. Usque in ciuilibus consisto, omnia enim secundum materiam subiectam intelligo. Ex quibus scire licet nequè antiquata in usum esse reuocanda, neque noua esse amplectenda, neque extra publicam viam esse deflectendum, sed cum (9) pronunciationis antiquitas euanuerit (si aliter olim pronunciarunt quàm hodiè nos proferimus) usum scientiamque præstare nos debere eius, qua præsentes utimur: uti docti viri solent, qui scientiam sibi reseruant, usum autem loquendi populo concedunt, qui loquendum ut multi, sentiendum ut pauci sapienter præcipiunt, nec immutandum quicquam inconstanter censent: nec mouenda esse rerum nouitatibus quæ bene constituta et confirmata sunt existimant, etsi vetustatis speciem sibi induant. Etenim non est quamobrem in hac benè confirmata repub. literaria quis velit iam dicere, ore sanè agresti atque rudi, queis pro quibus, nec veias pro vias, nec olli pro illi, mareito pro marito, nec maxumè pro maximè, nec sueuerat pro consueuerat, nec deico, eidus, pulchrai, veitæ, ubei, quei, heic, fœminai, suom, deilexit, horunc, abei, erodita, pictai, aulai, nepai, quæ iam obsoleuerunt, & repetita molesta sunt, & interturbant omnia, pro dico, idus, pulchræ, vitæ, ubi, qui, hic, fœminæ, suum, dilexit, hunc, abi, erudita, pictæ, aulæ, nepæ, ut nec multa alia propter carminis necessitatem, aut alijs propter affectationem, non propter meliorem scribendi aut pronunciandi rationem usitata. Nequè enim propter insolentiam aures eruditorum hæc ferre possent, nisi quod Poetis libero hominum generi propter eorum ligatam orationem semper fuit potestas quidlibet audendi. Exit in immensum facunda licentia vatum: inquit Ouidius: Obligat historica nec sua verba fide. Hinc apud eos, Tmolus habet aures, saltant quercus, aues loquuntur, et saxa fiunt homines. Utuntur tamen hodiè haud dissimili pronunciandi genere, quod Borealismum seu Scotismum nominamus (quemadmodum Alcibiades Labdacismo) quia Borealibus Anglis (quos Calidonios Britannos Lucanus vocat) atquè Scotis (10) 9 vicinis est in usu, dum saibai, taibai, vaita, aita dicant, cum sibi, tibi, vita, ita, pronunciandum sit. Mordicus tamen retinent non ratione sed pertinacia, & petulantia: etsi australibus Anglis ita vulgo contemnitur hoc pronunciationis genus, ut Phaliscis seu Thuscis Bergomense apud Italos. Est enim rudis & inconditi vulgi, quibus ut est decorum patrio more loqui: ita australibus Anglis valdè indecorum alio uti quàm suo. Licet tamen hic contemplari iudicium iuuentutis, quæ vitia pro virtutibus amplectitur, ut solet vulgus Aulicorum, qui camisias crispatas, & cothurnos coriaceos inducunt ornamenti causa, qui principio causa contegendi crura, & colla morbida, ad quotidianum usum sunt inuenta. Nam olim & nostra memoria cum sana essent omnia, nec cothurnis utebantur, & denudata virorum colla erant ad pectus, & pectora expapillata (ut Plauti verbo utar) atquè ad papillam denudata, etiam brumali tempore. Sed hæc obiter de Borealismo. Ad diphthongos iam paucis venio. De quibus etiam Iurisconsulti aliter sentiunt, quàm noui isti pronunciationis authores. Theophilus enim Antecessor cum vellet uti aliena lingua, non πραϊτωρ dixit diuisa diphthongo, sed πραιτωρ & prætores, unita. Cuius rei non alium magistrum, quàm eius temporis usum reor: qui & ad nostrum usque promanarit, & per omnem orbem disseminatus & receptus est. Quod si non lubenter ferant, quin diphthongorum omnes literas suis sonis ipsi exprimant, contra quàm vult receptus usus, quod voluntatis & petulantiæ error est, non necessitatis, at saltem alijs permittant ut in sua etiam sit voluntate sine reprehensione, veteri & recepto more pronunciare, maximè quod multi errores reperiantur apud authores (ut aiunt) ex diphthongis resolutis in simplices (11) literas. Noui tamen isti homines nescio quam commoditatem puerilem in docendo, pueris manare ex hac sua pronunciatione dicunt. Quasi verò Græcorum pueri, & qui hodiè utuntur veteri pronunciatione, linguam Græcam discere, sonare, & intelligere veteri illa nequiuissent, aut si quiuissent, non ita tamen commodè. Scilicet. Equidem puerile magis existimo quàm virile, puerileque esse argumentum puto. Nam si commodior ratio sit, (ut ita dem) non tamen vetustior 10 est, quæ res in controuersia est, minusque arguit veteres sic pronunciasse, nec esse puerorum causa immutanda omnia aut subuertenda censeo. Id enim experimento didici, varietatem pronunciandi mutuum commercium & societatem hominum rerumque intellectum summouere: discordémque hanc pronunciationem sermonis commercio nunquam contracturam ad colloquia. Nequè enim Græcus Patriarcha cum istic regnante Edwardo sexto Londini esset, Checum, nec Checus Patriarcham intellexit: hic nouo, ille ueteri pronunciandi modo usus: quo omnes Græci adhuc utebantur cum ego essem Venetijs, tum è Cathedra Græcas literas profitendo, tum in templis sacra celebrando. Audiebam enim data opera sæpius. At si ego tacerem norit Oxoniensis schola, quemadmodum ipsa Græcia pronunciarit, ex Matthæo Calphurnio Græco, quem ex Græcia Oxonium Græcarum literarum gratia produxerat Thomas Wolsæus, de bonis literis optimè meritus Cardinalis, cum non alia ratione pronunciarit ille, quàm qua nos iam profitemur. Id si ita sit, nos Britanni docebimus ipsos Græcos in ipsa Græcia oriundos sua verba sonare? suas voces atque literas pronunciare? & plus in aliena lingua sapiens [sapiemus?] quàm ipsa gens atquè natio, cui lingua Græca familiaris atque etiam vulgaris est, & successione temporum continuata, tanquam per manus esset tradita? (12) Nemo qui Gallicè velit discere, ex Anglo petet, si sapiat, nec contra: nec qui Italicè, ex Germano, sed ex sua quæque gente sunt discenda. At si pueris instituendis prodesse posset, uti aiunt, usu publico posset, ut cum alijs usu conueniant in sermone ad intellectum. Nam si doceas quod usui publico esse non possit, quorsum doctrinam? Cogetur qui didicit dedidicisse, & eum pronunciandi modum discere qui in usu est, ut eo utatur cum in publicum prodierit, cum inter homines versatus fuerit, & cum in theatrum doctorum venerit: nisi velit haberi ineptus et ridiculum caput omnibus. Et qui docebit quoque ad istum modum, duplicabit operam & mercedem, uti Fabius Quintilianus scribit, tum ut prioris obliuisci instituat, tum ut insequentis pronunciationis rationem ostendat, discentis incommodo & labore graui, & temporis & compendij iactura grauiori, quæ rectius in principio potuissent 11 collocari in meliores usus. At ad usum publicum profuerit minimè. Nam priuata hæc pronunciatio paucorum tantum hominum in Britannia est, & eorum iuuenum, alibi minimè recepta gentium. Sed hij pauci sic pronunciant, ut se mutuò intelligant, dices. At orbis uniuersus non est ista paucitas. Nec paucis priuato loco atque usui doctrina constituitur, sed publico & uniuerso, ut inter homines cuiusque regionis cum laude linguæ, & ingenij gloria verseris. Quamobrem ne docendo quidem, ullo modo ad usum publicum conducet ista noua pronunciatio. Hactenus ergo vetus illa pronunciatio nihil prohibuit, quin & rectè loquerentur homines, & per orbem uniuersum intelligerentur, sic ut non sit opus noua. Sed ita pronunciandum sentis ut discernas inter voces, inter vocales & diphthongos. Quasi verò usu, doctrina, sensu, (13) accentu, genere, quantitate, numero & casu nihil comprehendi, nihil discerni possit, nisi demittamus nos, descendamusque ad puerilem legendi simplicitatem, ac plenis buccis proferamus satis rusticè, Φοϊβος, toutois, cai, lobois, mousais, basilews, epeiros, tuptomai, chreia, chresimos, apophugen, husteron, kibdes, cuclops, korakeion, lewcon, hippewein, wyos, pais, & hoc genus alia: pro phœbus, toutis, (veteri more) cha, louis, musæs, vasileus, epirus, typtomæ, chria, chrisimos, apophygen, ysteron, cibdis, cyclops, coracion, leucon, yppewin, yios, pæs, unde pædotriba, non paidotriba: aut quasi nihil aliud esset quo dijudicaremus inter parere pro parturire, & parêre pro obedire in isto versu. Fœmina vult parere, sed non parêre lubenter, nisi crassa pronunciatio: eadem penè nota qua λοιμός & λιμός in pronunciatione, non tamen in scriptione. Nam inter λοιμος & λιμος in scribendo manifesta est differentia. Apollo tamen videtur limos dixisse & pronunciasse veteri Græcorum more, alioqui nulla fuisset dubitatio in oraculo. Certè antiqui Achilles, Tydes, Theses, & Ulisses dicebant, non Achillews, Tudeus, Thesews, et Ulussews quemadmodum recentes: uti ex eorum & interpretum libris ea adhuc referentibus scire licet. Quod si olim Græci eo quo recentes isti modo crassius, durius, & asperius pronunciarunt, (quod acerrimè isti defendunt, cum dicunt Græcos) etiam tum Græci erant Barbari, cum ex 12 omnibus gentibus soli non habebantur Barbari. Barbari enim ab initio dicti sunt (ut inquit Strabo) qui crassè, difficulter, asperè atque duriter loquebantur: in quorum genere fuerunt omnes gentes præter Græcos: à quibus postea (corrupta Græcia) barbara ea appellatio ad omnes præter (14) Latinos translata est, quòd mitiorem linguam & isti habebant et magis cultam. Si quis tamen ex Latinis esset qui non rectè verba proferebat, barbarè loqui etiam ille dicebatur. Sed pergo. An sapientem Hebræum putares, si puerorum causa renunciata omnino perfecta illa & absoluta sine punctis legendi ratione, ad punctorum rationem et simplicitatem in uniuersum deficiat? An non omnes tanquam infantem & ineptum dicerent? Nisi velit primùm suos Tyrones per punctos ad lectionem introducere, ac tum ad absolutam illam legendi rationem sine punctis traducere: quod laboriosum esset geminique operis. Rursus an sapientem Gallum qui rudiorum causa velit rudius pronunciare, & aliter quàm vulgus Gallorum solet, & eas literas in voces inserere, quas usus excludit. Doctos enim docta decent, indoctos formare possunt docti pro arbitrio, seorsim, sine uniuersitatis dissolutione, & ita instituere prout optimum cuique videbitur, modò non deficiant à consuetis, nec in dicendo & scribendo nouas turbas excitent, noua dogmata non introducant cum reipub. literariæ inquietudine, & personarum offensione. Ut si quis vellet docere priuatim legendum homo non omo, & hupsilon non ypsilon, vel ἱpsilon ferendum fuit, modò doceat admonendi non utendi causa (ut prudentes solent qui (ut dixi) scientiam sibi seruant, usu autem ut populus loquuntur) quod h. non sit litera, sic ut faciat vocem ut vocalis, aut liquescat ut liquida, aut consonet ut consonans, aut mutet ut muta, sed aspiret tantùm ut spiritus, ac ventus leuis sine voce. Eam ob causam apud scriptores veteres, leges ydropisis, termæ, Batonia & Iuernia, pro hydropisis, thermæ, Bathonia & Hybernia, uti in libro nostro de thermis Britannicis, et Symphonia vocum Britannicarum annotauimus. Istas tamen (15) ineptias Deus bone, quàm mordicus retinent noui isti et defendunt (ut sibi quidem videntur) pertinaciter, cum nullo tamen modo iustis rationibus possint. Iuuenes si hîc 13 ineptirent solùm duce iuuene, ferendum fuit. Iam verò cum audiam senes delirare hijs ineptijs, quid intollerabilius? Nam hos iudicium, ratio, & experientia doceret. Præterea in senecta ætate ludere par impar, equitare in arundine longa, quouis vento agitari, nihilquè constantis hominis habere indecorum est. Cicero in Bruto notat ætatem quæ ante se fuit, in qua Ennius, Liuius, & L. Sisenna erant, quorum stilus erat (ut ille ait) horridior, nec dum perfectè loquebantur. Sua autem ætate unctior & splendidior consuetudo loquendi fuit. Et quamuis (inquit) L. Sisenna facilè omnes vincat superiores, indicat tamen quantùm absit a summo. Nam usus est aliquando veteribus verbis, & ab usu perfecto, & auribus eruditis remotis. Rectè enim loqui putabant esse, inusitatè loqui. Idem eodem in Bruto nimiam vetustatem explodendam monet. Sed nimia (inquit) vetustas nec habet eam quam quærimus summitatem, nec est sanè tolerabilis. Ego igitur hortator essem, ut a suscepta hac nuper (si omnino suscepta fuit) desitáque olim pronunciatione desistant, qui utuntur: si non propter has quas ante retuli causas, at certè propter hæc quod eadem pronunciatione honestissima verba turpissimè sonent, ut ascitum & asciscunt apud nostros. Etenim in harum vocum prima, si c. proferas ut ch. & in secunda utrumque c. ut k. more nouo, utrumque vocabulum tanta turpitudine proferetur, quanta non sinit verecundia mea explicare. Quamobrem malui rem tacita cogitatione præterire, quàm dilucidius patefacere: cupio enim rebus adesse nomina, sed non nominibus pudorem. Sed (16) superciliosorum Grammaticorum maximè culpa hæc pronunciatio Latina introducta est, cùm nescio qua æmulatione alter alterum nouitate aliqua studeat superare. Id quod exemplo cuiusdam amici adhuc viuentis, qui in schola Paulina atquè item Antonina Londini educatus iam olim est, didici. Etenim cum in ludo literario diui Pauli erat, docebatur sonare docheo pro doceo: cum in scholam S. Anthonij idem venerat, iussum est proferre dokeo pro doceo: nullo planè discentium commodo, sed ne docentium quidem: tantùm inseruitum est istorum libidini quorum præceptum id erat, pronunciationis vitio, & pubertatis incommodo. Itaque imponendus modus 14 est, alioqui nullus futurus finis est, hoc isto, illo alio modo verba proferente atquè scribente. Nam & in scriptione quoque noua ratio hodie proponitur. Sed nemo (quod sciam) usquè adeò desipuit hactenus ut sequi vellet, ne author quidem eius. Neque enim cæcum ducem, nequè amentem consultorem. Quod si quis vellet, at constituenda illi schola noua scribendi & legendi fuit, dediscendáque quæ didicit omnia, & innouanda omnia omni populo, euersis quibus hactenus usi sumus omnibus: usquè adeò mobilia sunt hodiè hominum ingenia in istis nugis, ut nihil fixum, nihil in perpetuum constitutum habeant. Nec unum nugandi genus est in scribendo, sed diuersum, hic uno, ille altero usus modo: hic nouam literarum formam & pronunciationem commentus, ille alteram: & eas ineptas sanè et insulsas, etiam simplicibus mulierculis. Non est tamen tam stupidus quisquam, aut impudens & insulsus rei alicuius nouæ author, qui non sit habiturus suæ stultitiæ fautores et sectatores, vel homines adolescentes, vel stultam plebeculam: at grauem virum cui sit iudicium, ne unum quidem. Nisi si fortè (17) ingenij sui ostentandi causa hoc fecerint, ut Isocrates laudando Busyrim, Libanius Thersitem, Lucianus Muscam, Quartanam Fauorinus, Caluiciem Synesius Cyrenensis, Comam Dion Chrysostomus, & nostri sæculi Cornelius Agrippa scribendo de vanitate scientiarum libellum: Copernicus de motu terræ & statione cœli volumen: et Erasmus Rhoterodamus de febre & Phalarismo libellos. Nam rhetores subinde animi causa solent tractare materias ἀδόξους, & exercendi gratia argumentum infame declarare. Ita si de pronunciatione noua & scriptione noua sensissent noui isti authores, & cum præfatione sensus sui hoc esse suum commentum dicerent, non ad usum atque professionem, sed ad ingenij gloriam & exercitium, æquior essem, amplectererque certè lubens. Alioqui videant illi, quàm nihil aliud quàm suam traducant infantiam, nec esse consecuturos aliquando ut grauia ingenia flectant ad suas nænias. Reliqua si sequacia fuerint, quæ gloria erit? Mallem unum grauem virum consentientem mihi mille iuuenibus: ut quibus nec dum per ætatem confirmatus animus est, nec maturum 15 iudicium, nec usu experimentum, etsi grauissimè de se sentiant: cum tamen vestitu, gestu, & oratione longè se ostendant alios, ut in lib. 1 de Antiquitate Cant. Academiæ plenius diximus. Nam ut in vijs peregrinus, sic in rebus imperitus. Certè istis nouitatibus, istis modis, nihil aliud quàm sterilis labor, sterilísque difficultas sequitur in promendo cum multorum risu: quòd ea rustica sit et simplex, parum condita et delicata, affectatione quadam ineptè acquisita, nec erudite ore digna: denique quòd doctas aures vehementer offendit, ingrata planè & odiosa omnibus, præterquam nouitatis studiosis. Nam suauitatis in sermone politiores scriptores semper fuerunt obseruantissimi. Siquidem maior ratio apud eos euphoniæ fuit, quàm disciplina (18) regulæ. Hinc Græci angelos phormingos, & papæ proferre, præcepto usuque imperarunt, cum ἄγγελος, φόρμιγγος, & Βαβαὶ rudius proferendum alioqui fuit: et Romani dingnum cum dignum, pungnum cum pugnum, & mangnum cum magnum sit dicendum: ut mitigetur pronunciationis difficultas, & euitetur soni vitium, quod Græci κακοφωνίαν dicunt. Quin & Itali Romanorum soboles eadem de causa id pronunciandi genus adhuc obseruant, qui ne magnum dicant duriter, maignum sonant molliter: et dingnum, ne dignum. Britanni quoque atquè Galli Romanorum æmuli, ne magnum dicant, main proferunt, ut Charles le main, Carolus magnus: le main see, magnum mare: et in alearum usu, the main chaunce, sors magna: ac pro est, et, elisa .s. litera. Eadem suauitatis ratione ijdem omnes B. per v. in Græcis & Latinis dictionibus efferunt: et pro βικίου (id est ἀφακῆς) vitia, et pro Bienna Vienna, & pro βίκτορα victorem: & pro Abellana Auellana, non è contra dicunt. Et in vetustioribus Græcorum codicibus manuscriptis rarò videbis b. literam, sed eius loco characterem v. latinæ literæ similem. Latini quoque vetustiores, Vetonica pro Betonica dicunt, inter quos est Apuleius: et Iuernia pro Hibernia, et lauoro pro laboro, et terra de Lauoro, pro Laboriæ, (quo verbo Plinius utitur) quæ pars est Italiæ. Hos si damnes, utere licentia pro me, & in usum quoque reuocato si libet, appludam et floces vini, pro furfuraceo pane, et fæcibus vini: 16 Dubenum pro Domino, Bubsequam, Bouinatorem, et manticulatorem quoque, pro Bubulco, conuiciatore, et clanculario fure, seu versuto: ut habet Festus Pompeius, Pacuuius, et Aulus Gellius: et hoc genus obsoleta et inusitata omnia, quod nemo sanæ mentis faciet. Sin probes, à nouo illo pronunciationis genere vel horum exemplo desiste. Illud in (19) uniuersum te scire expedit, pronunciationis rationem dicendi rationi esse simillimam, quæ in medio posita (ut ait Cicero de Oratore) communi quodam in usu atquè in hominum more et sermone versatur. Nam ut in cæteris artibus id maximè excellit quod longissimè sit ab imperitorum intelligentia sensuquè seiunctum, ita in dicendo vitium est vel maximum à vulgari genere orationis, atquè à consuetudine communis sensus abhorrere. De laude Caluicij. Etenim qui ad populum scribit vel loquitur (ut inquit Synesius) necesse est illum in opinione popularium esse, et ea fingere, et de hijs disserere quæ populo grata sunt. Atquè ut histrioni actio, saltatori motus non quiuis sed certus quidam et laudabilis: sic in pronunciandi et scribendi genere, certum quoddam et communi usu receptum, non quoduis à consuetudine alienum et remotum habetur consentaneum. Non enim ea ratio esse debet apud nos in literis quæ in vestibus, quæ omnibus horis aliæ penè fiunt et diuersæ, aut materia, aut forma, aut colore, aut omnibus hijs. Unus enim vultus apud nos odiosus est. Cuius rei gnari non insolentes Grammatici, quotquot hactenus mihi vidisse contigit, omnes cum de literarum potestate tractant ita proferendas esse præcipiunt, ut usus doctorum per omnem reliquum orbem iam olim receperit. Inter quos Petrus Antesignanus est, homo doctus atque elegans, et Nicholai Clenardi scholiastes. Is de noua ista pronunciatione ita censet, ut eius authores curiosos magis existimet, quàm veteris pronunciationis intelligentes: et eorum rationes vaniores, quàm ut eis adhibenda fides sit: ob idquè pronunciandum veteri et recepto hactenus usu, existimans eum qui ex errore imperitæ iuuentutis pendeat, in magnis viris non esse habendum. Eius verba hæc sunt. Quarta columna, (20) &c. elementorum potestatem complectitur, quo pacto scilicet debeant enunciari, de qua re variæ sunt hodiè & multiplices 17 Grammaticorum opiniones, dum quidam curiosè nimis ad antiquam pronunciandi rationem omnia volunt reuocare, cum tamen ipsi prorsus incerti sunt, quo pacto prisci illi hæc pronunciarunt, & coniecturæ sunt admodum ieiunæ. Illis itaque non est fides adhibenda, nisi prius priscorum aliquem ab inferis excitarint. Hæc ille. Et paucis interpositis, ista subiungit. Qui verò illis (professoribus) destituuntur, & proprio marte linguam Græcam discere coguntur, pronuncient elementa Græca more Latinorum Græcis in hac tabula respondentium. Quæ certè pronunciandi ratio vetus est, & recepta usu. Huius opinionis quoque olim per iuuentutem (quod ipse noui) erant isti præceptores noui. Verùm loco stare nesciuerunt, sed gressus glomerare superbos voluerunt. In ea quoque erat et Thomas Morus, Linacrus, Lupsetus, & Erasmus, qui in prouerbio, Stultior Morycho, μορύξαι transfert Moryxæ, non moruxai, etsi de pronunciatione multa disputauerat, quæ gloriæ studio potius, quam usus gratia se scripsisse, ex hijs & alijs locis scire licet diligenter obseruanti. Paræmium quoque dixit, non paroimium, et Hippoclidem non Hippocludem in prouerbio: non est curæ Hippoclidi: & gymnasium non gumnasium, & Sybaritica, Smyrnæ ac Syracusæ, non Subaritica, Smurne & Suracusai. Longum esset omnes istas vanitates percensere, vix dies, aut etiam annus sufficeret. Sed quid de recentibus loquar, cum vetusti Græci & Latini consueta religiosissimè obseruarunt. Galenus enim homo Græcus, & summi iudicij ac doctrinæ vir, ut si quis alius sui aut insequentis temporis, lib. 1. operis sui de Compositione medicamentorum qua parte de modo lauandi lithargyron & alia metalla scribit, τῇ κρατούσῃ (21) συνηθείᾳ utendum censet. Etenim cum medici sui temporis recentiores dicebant, ἔμπλαστρον, κέντριον, καὶ μηλώτριδα cum ῥ. in ultima, is eam scribendi & pronunciandi rationem sequi maluit propter consuetudinem iam tum receptam & usitatam, quàm ἔμπλαστον, κέντιον, & μηλωτιδα dicere sine ῥ. litera, etsi ab ἐμπλάττειν, κέντειν, μηλής τε καὶ ὠτὸς oriantur, in quibus ῥ. litera non est. Tanti erat apud illum consuetudo. Docet etiam eo in libro, quem contra eos scripsit qui reprehendant solæcismum facientes in sermone, ipsos quoque Atticos 18 secutos esse eam quæ in loquendo præualuit consuetudinem. Tradiderunt item qui ante Galenum fuerunt, docti viri (ut ipse refert) Atticam linguam varijs modis corruptam atque à proprietate sua viciatam, secutos tamen esse eam quæ suo tempore inoleuit consuetudinem omnes, qui apud Græcos ullum præcellentis doctrinæ nomen consecuti sunt, idem refert. Cum ergo (inquit) in omnibus libris medicinalibus, ἔμπλαστρον cum ῥ. scriptum inuenimus, & nos quoque quòd inualuit consuetudine, in loquendo & scribendo utendum censuimus. Hæc hactenus Galenus. Eretriensibus quoquè consuetum est ῥ. pro σ. proferre, ut σκληρότηρ pro σκληρότης, (unde prouerbium Eretriensium ῥω). Atheniensibus contra, ut θαρσείν pro θαῤῥεῖν, utrobique si euertas usum, notaberis, et derideberis. Nec Græci solùm (ut dixi) sed Latini quoquè hanc secuti sunt consuetudinem. Nam Ciceronis ætate inualuit stator, pro apparitore seu tabellario, ut ex epistola eius ad Caninium atque Celsum scire licet: ex Planci quoque ad Ciceronem. At Ulpiani & Iustiniani temporibus, strator inoleuit in eadem significatione, addita r. litera in prima syllaba. Secuti tamen sunt eorum temporum morem qui insecuti sunt Spartiatus in Caracalla, & qui de iure scripserunt præcipui. Itaque quemadmodum in vocibus atque literis si (22) quid innouaueris, reprehenderis, nisi consuetudo uniuersalis patietur, ita in pronunciatione. Prætereo quemadmodum hodiè quantitates syllabarum, longas in breues, & breues in longas mutent, faciantque in muliere secundam longam, et tertiam breuem, cum tamen Ouidius Naso in hoc versu. Eminet & non est in muliere fides, secundam fecit breuem & tertiam longam. Et Vergilius: Nux, asinus, mulier simili sunt lege ligati, hæc tria nil rectè faciunt si verbera cessent. Miror quo tandem erumpet hæc audacia, ne dicam temeritas. Si quis tamen dissentit & suo more loqui et pronunciare cupiat, contemptis doctioribus et uniuersali scriptorum consensu, sua cuique stet voluntas et sententia per me, suum cuique pulchrum sit. Ego quidem nec ulterius, nec cum quoquam acrius hac de re contendere studeo, nec bellum Grammaticale contra quenquam instruo et suscipio (quod tam inane iudico quàm est ipsa res inanis) sed quid conueniat 19 tantùm consulo, quidque exteræ nationes in constantia et grauitate sua permanentes de pronunciatione Græcæ et Latinæ linguæ sentiant, bona fide explico. Non enim quæsitum hoc est, sed oblatum ex occasione peregrinationis nostræ per Italian et Germaniam, ut in lib. nostro de libris proprijs exposuimus. Cum igitur neque seria res sit hæc inepta pronunciatio, neque ulla causæ magnitudo, nulla necessitas, nulla commoditas rei atque gloriæ eò nos adegerit, neque plausibilis existat doctis atquè grauibus, nec recepta Græcis, quid attinet obsoletam eam reuocare in usum, si modò in usu prius fuit, de quo nondum constat inter Grammaticos. Adhæc cum pronunciatio hæc noua sit planè rustica, ut ex Adolpho Mercherio Brugensi scire licet, aut affectata nimium, quod nostris sensibus certè patet, nec tamen uniuersalem consensum virorum grauium et doctorum admiserit, id (23) non arguit omnes sic pronunciasse sed aliquos: & cum ex hac occasione magna in re literaria sequatur perturbatio omnibus omnia pro voluntate et arbitrio præter consuetudinem commouentibus, quod in bene constituta rep. ferendum non fuit, malum præterea exemplum æditur ad alia grauiora. Alioqui non magni referret utro modo pronunciaretur, cum discrimen nullum est vitæ atquè sanguinis, nulla iactura virtutis et rei, sed inanis spiritus et anhelitus quæ res est nihili. In istis spiritibus non est cur quis velit seriò spiritum suum consumere, tam est res exilis atquè vana. Optandum igitur ut cum quieta iam sint omnia, et consensu hominum uniuersali paucis tantùm exceptis confirmata vetus pronunciatio, persequamur eam, curemusque ne perturbetur. Nam ut innouemus nulla facit rei magnitudo ut dixi. Omnes enim vident quam sit leuis et ridicula, nequè ut tantos motus excitemus ulla fecit necessitas, sed hominum quorundam vanitas, dum quiuis studeat nouæ rei nouus author haberi.


End of the Project Gutenberg EBook of De Pronunciatione Graecae & Latinae
Linguae, by John Caius

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DE PRONUNCIATIONE GRAECAE ***

***** This file should be named 26570-h.htm or 26570-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
    https://www.gutenberg.org/2/6/5/7/26570/

Produced by Louise Hope

Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.

Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
https://gutenberg.org/license).


Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org

1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
   the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
   you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
   owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
   has agreed to donate royalties under this paragraph to the
   Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
   must be paid within 60 days following each date on which you
   prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
   returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
   sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
   address specified in Section 4, "Information about donations to
   the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
   you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
   does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
   License. You must require such a user to return or
   destroy all copies of the works possessed in a physical medium
   and discontinue all use of and all access to other copies of
   Project Gutenberg-tm works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
   money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
   electronic work is discovered and reported to you within 90 days
   of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free
   distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.


Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org

For additional contact information:
   Dr. Gregory B. Newby
   Chief Executive and Director
   gbnewby@pglaf.org


Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: https://pglaf.org/donate


Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.


Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

   https://www.gutenberg.org

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.