Books: metodo automatycznej kompensacji napioneia i niektore jej zastosawania w technice wysokich napione dunikowski s. (sorted by popularity)