Books: metoda automatycznej kompensacji napieria i niektore jej zastosawania w technical wysokich napier dunikowski s. (sorted by popularity)