Books: metoda automatycznej kompensacji napier i nie jej zastosawania w technice wysokich napiec dunikowski s. (sorted by popularity)