Books: metoda automatycznej kompensacji napiecia i niektore jej zastosawania w technice wysokich napiec minkowski s. (sorted by popularity)