Books: metoda automatycznej kompensacji napiecia i niektore jej zastosawania w technical wysokich napiec bronikowski s. (sorted by popularity)