Books: metoda automata kompensacji napieria i niektore jej zastosawania w technice wysokich napier dunikowski s. (sorted by popularity)