Books: met automatycznej kompensacji napiecia i niektore jej zastosawania w technice wysokich napiec stokowski s. (sorted by popularity)