Books: O naprezeniach termicznych w polaczeniach spawanych Bryla S. (sorted by popularity)