Books: Наукові записки. Серія Політичні науки Києво Могилянська академія нац. ун т (sorted by popularity)