Books: Визначення втрат напору на тертя під час руху рідини трубопроводом шляхом узагальнення результатів критеріальними рівняннями (sorted by popularity)