Books: Вдосконалений протокол взаємної аутентифікації на основі смарт карт для побудови модуля захисту розподіленої системи теплового проектування Яковина В. Одуха О. (sorted by popularity)