Books: Біблія як пам ятка світової культури Львів. обл. науково метод. ін т освіти ЛНУ ім. І. Франка (sorted by popularity)