Books: Алгоритмізація програмування числові та символьні обчислення в пакеті MathCAD Я. С. Паранчук та ін. 9665538047 (sorted by popularity)