Books: Україна в системі глобального інформаційного обміну теоретико методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців МОНМС України НУ Львівська політехніка Ін т прикладної матем. і фундаментальн. наук 6176070902 (sorted by popularity)